Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce

Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Gminę Milejczyce w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce.

W ramach projektu uczestnicy Projektu otrzymują:
- bezpłatny zestaw komputerowy
- bezpłatny dostęp do Internetu
- bezpłatne szkolenie z obsługi komputera wraz z Internetem

Wydłużenie terminu zgłoszeń

Informujemy, iż w związku z pojawiającymi się częstymi prośbami ze strony mieszkańców Gminy Milejczyce o możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów zgłoszeniowych podjęto decyzję o wydłużeniu terminu rekrutacji do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce".
W związku z powyższym formularze zgłoszeniowe będzie można składać osobiście lub listownie do dnia 31 marca 2014 r.
Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Więcej tutajUWAGA!!!
W związku ze zmianą stawki obowiązującej od miesiąca października za odbiór odpadów komunalnych uprzejmie prosimy o zmianę deklaracji do 29 listopada 2013r.
Wypełnioną deklarację prosimy składać w Urzędzie Gminy Milejczyce.

Od miesiąca października obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych.

- stawka opłaty za odbiór odpadów zmieszanych wynosi 12,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej;
- stawka opłaty za odbiór odpadów zebranych selektywnie wynosi 6,00 zł od każdej osoby zamieszkującej.

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne wypełnienie i dostarczenie nowej deklaracji (do pobrania tu).

Wójt Gminy Milejczyce informuje mieszkańców, że 15 września 2013r. mija termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień. Oświadczoną w deklaracji kwotę należy wpłacić bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Milejczyce, bądź na konto bankowe: 72 8092 0001 0021 0034 2000 0010.


Aktualności

Dzień wolny

dodano: 2014-04-23

Informujemy że dzień 2 maja 2014r, zgodnie z Zarządzeniem Nr czytaj więcej
 
 


ANKIETA – Mocne strony i trudności w społeczności lokalnej

dodano: 2014-04-13

W związku z przygotowaniem projektu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów ... czytaj więcej
 
 


Zmiana opłaty za wodę

dodano: 2014-04-03

W związku z art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w ... czytaj więcej
 
 


Przerwa w dostawie wody

dodano: 2014-03-17

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 18.03.2014 r. (wtorek) w godzinach 8:00-15:00 w ... czytaj więcej
 
 


Zaproszenie na spotkanie autorskie

dodano: 2014-03-12

Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka ... czytaj więcej
 
 


1 2 3 4 5  >  Ostatnia >> 

Poczta ||  Poczta (stara)