Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Pomoc prawna

     Na terenie powiatu siemiatyckiego działają dwa punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

     Punkt w Siemiatyczach mieści się przy ul. Kościuszki 88 i jest czynny w:

    - poniedziałki w godzinach 8.00 – 12.00,

    - wtorki w godz. 8.00 – 12.00,

    - środy w godz. 11.30 – 15.30,

    - czwartki w godz. 10.00 – 14.00,

    - piątki w godz. 10.00 – 14.00.

 

     Punkt w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13 czynny jest w:

    - w poniedziałki w godz. 10.00 – 14.00,

    - wtorki w godz. 12.00 – 16.00,

    - środy w godz. 10.00 – 14.00,

    - czwartki w godz. 8.00 – 12.00,

    - piątki w godz. 8.00 – 12.00.

 

    Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

    - poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,

    - o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

    - o sposobie rozwiązania jej problemu prawnego,

    - udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w toczących się postępowaniach sądowo – administracyjnych,

    - sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

 

    Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

    - podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

    - z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

    - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

    Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

    - której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia , 

    - która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

    - która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ,

    - która posiada ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego,

    - która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

 

 

  DARMOWA POMOC PRAWNA - MATERIAŁY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01