Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

SLGD "Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór wniosków

     SLGD "tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór wniosków na następujące działania: zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa i przebudowa dróg publicznych, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

 

 

NABÓR nr 9/2017, NABÓR nr 10/2017 oraz NABÓR nr 11/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

    CEL OGÓLNY 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r.
    CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru
    PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej
oraz
    PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2: Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB
na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
    - zachowanie dziedzictwa lokalnego;
    - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
    - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

    I.Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski: od 24 kwietnia 2017 r. od godziny 8.00.
Termin, do którego można składać wnioski: do 12 maja 2017 r. do godziny 15.30.

 

     II.Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn.

 

     III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
    Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;
     Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;
    Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;
    Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;
    Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek;
    O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
    Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;
    Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;
    Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

    IV.Formy wsparcia i Finanse – zachowanie dziedzictwa lokalnego:
    Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości: 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych;
do 95% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: kościoły i inne związki wyznaniowe.
    Maksymalna wysokość wsparcia – do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych; Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1.216.680,00zł.

 

    V. Formy wsparcia i Finanse – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych:
     Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.
     Maksymalna wysokość wsparcia – do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych;
     Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 638.500,00 zł.

 

     VI.Formy wsparcia i Finanse – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:
    63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych; 95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.
     Maksymalna wysokość wsparcia: do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych; Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 3.294.820,00 zł.

 

    VII. Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:
    1)w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,
    2)na stronie www.tygieldolinybugu.pl

W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

     Więcej informacji oraz instrukcje wraz z formularzami wniosków znajdują się na stronie "Tygla":

- zachowanie dziedzictwa lokalnego,

- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

- budowa i przebudowa dróg.

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01